Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34230
Title: Tính biểu cảm của nét và mảng trong tác phẩm sơn khắc Việt Nam
Authors: Châu, Hoàng Trọng
Nguyễn, Thị Chúc Linh
Keywords: Nét
Mảng
Tranh sơn khắc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 33 .- Tr.114-120
Abstract: Bài viết đề cập đến những giá trị biểu đạt mang tính chất đặc trưng của nét và mảng trong thể loại tranh sơn khắc Việt Nam. Qua đó góp phần làm rõ thêm những yếu tố về đặc điểm của chất liệu ngôn ngữ tạo hình của nghệ thuật tranh sơn khắc truyền thống.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34230
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.07 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.