Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34244
Title: Thực trạng sản xuất - tiêu thụ và đề xuất giải pháp phát triển xoài ba màu của nông hộ tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
Authors: Dương, Ngọc Thành
Hồ, Lê Ý Nhi
Nguyễn, Công Toàn
Keywords: Xoài ba màu
Nông hộ
An Giang
Huyện Chợ Mới
Sản xuất
Tiêu thụ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ An Giang;Số 4 .- Tr.8-13
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích đánh giá thực trạng sản xuất và tiêu thụ, trên cơ sở đó gợi ý giải pháp phát triển xoài Ba Màu góp phần giúp nông hộ gia tăng năng suất xoài, tăng thu nhập và cải thiện đời sống. Dữ liệu được phân tích chủ yếu từ việc khảo sát trực tiếp 90 nông hộ trồng xoài Ba Màu tại 3 xã Cù Lao Giêng, huyện Chợ Mới. Kết quả nghiên cứu cho thấy, năng suất trung bình xoài Ba Màu đạt thấp (chỉ đạt trung bình 3 tấn/ 1000 m2/vụ; nguồn lực sản xuất của nông hộ, trong đó yếu tố đất đai bị hạn chế (trung bình 7.000 m2/hộ); bên cạnh khó khăn về thị trường tiêu thụ phụ thuộc vào thương lái xuất qua Trung Quốc thì khó khăn hiện nay đang được nhiều nông hộ quan tâm và chưa có biện pháp khắc phục triệt để đó là tỷ lệ “xoài cóc” cao. Thiết nghĩ trong thời gian tới, để phát triển ổn định và bền vững ngành hàng xoài Ba Màu thì ngoài giải pháp sự tham gia thị trường của nông hộ, trong đó chú trọng đến việc liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị thì cần tập trung giải pháp kỹ thuật để hạn chế tỷ lệ “xoài cóc”. Đây cũng là cơ hội tốt giúp nông hộ trúng mùa và bán được giá cao hơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34244
ISSN: 1859-0268
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.95 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.