Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34247
Title: Hiện trạng môi trường các khu vực khai thác đá trên địa bàn tỉnh An Giang
Authors: Trương, Đăng Quang
Ngô, Thị Kim Trang
Keywords: Khu vực khai thác đá
Môi trường
An Giang
Hiện trạng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ An Giang;Số 4 .- Tr.14-18
Abstract: An Giang là một trong những tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long, có ưu thế về tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là khoáng sản làm vật liệu xây dựng (VLXD). Việc khai thác khoáng sản đã được tiến hành từ trước năm 1975 tại núi Sam, sau đó phát triển mạnh tại các khu vực miền núi thuộc huyện Tịnh Biên, Tri Tôn, Thoại Sơn. Trong những năm qua, hoạt động khai thác và chế biến đá làm VLXD đã được phát triển mạnh mẽ, phát huy lợi thế của tỉnh và đáp ứng cho nhu cầu VLXD ngày càng tăng của thị trường.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34247
ISSN: 1859-0268
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.36 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.