Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34251
Nhan đề: Một số giải pháp để An Giang phát triển du lịch xanh theo hướng bền vững
Tác giả: Phạm, Ngọc Hòa
Từ khoá: Du lịch xanh
Giải pháp phát triển
An Giang
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học và Công nghệ An Giang;Số 4 .- Tr.19-22
Tóm tắt: Trong những năm gần đây, tỉnh An Giang xuất hiện hình thức kinh tế sáng tạo, kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34251
ISSN: 1859-0268
Bộ sưu tập: Khoa học & Công nghệ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.47 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.