Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3426
Title: Cơ sở lý thuyết về pin mặt trời
Authors: Đặng, Minh Triết
Trần, Anh Tú
Keywords: Sư phạm vật lý
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Năng lượng mà mặt trời có thể xem là nguồn năng lượng sạch có thể thay thế các nguồn năng lượng hóa thạch đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và văn hóa cho các khu vực vùng sâu , vùng xa, các công trình nằm trong khu vực không có lưới điện. Đề tài luận văn này chủ yếu tìm hiểu về lịch sử ra đời và phát triển của pin mặt trời, tìm hiểu nguyên lý hoạt động của pin mặt trời với nhiều loại vật liệu khác nhau trên cơ sở lý thuyết và ứng dụng của pin mặt trời trong đời sống. Đề tài cũng nêu lên được ưu nhược điểm của pin mặt trời trong cuộc sống hiện nay. Hiện tại thì pin mặt trời đang được nghiên cứu và phát triển rộng rải, tuy nhiên còn nhiều nhược điểm nhưng với tính ưu việt như tính linh động cao và giá thành thấp thì trong tương lai mô hình pin mặt trời sẽ được nghiên cứu, phát triển và sử dụng rộng rải trên toàn cầu.
Description: 57 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3426
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.59 MBAdobe PDF
Your IP: 75.101.211.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.