Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34260
Nhan đề: Ghi nhận ở một Đảng bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Tác giả: Lam Anh
Từ khoá: Đảng bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thanh tra;Số 08 .- Tr.14-27
Tóm tắt: Đảng bộ Ban Tiếp công dân Trung ương trong nhiệm kỳ vừa qua được Đảng ủy Thanh tra Chính phủ đánh giá có nhiều chuyển biến tích cực và có những bước phát triển mới. Nhất là trong những năm gần đây, Đảng bộ luôn phát huy những điều kiện thuận lợi, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34260
ISSN: 2354-1121
Bộ sưu tập: Thanh tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.09 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.177.17


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.