Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34260
Title: Ghi nhận ở một Đảng bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Authors: Lam Anh
Keywords: Đảng bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 08 .- Tr.14-27
Abstract: Đảng bộ Ban Tiếp công dân Trung ương trong nhiệm kỳ vừa qua được Đảng ủy Thanh tra Chính phủ đánh giá có nhiều chuyển biến tích cực và có những bước phát triển mới. Nhất là trong những năm gần đây, Đảng bộ luôn phát huy những điều kiện thuận lợi, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34260
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.09 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.177.17


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.