Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34279
Nhan đề: Khái quát cơ chế kiểm soát việc thực thi công vụ của các cơ quan hành chính nhà nước
Tác giả: Trần, Văn Long
Từ khoá: Cơ chế kiểm soát việc thực thi công vụ
Cơ quan hành chính nhà nước
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thanh tra;Số 08 .- Tr.48-51
Tóm tắt: Bài viết: Nhu cầu kiểm soát việc thực thi công vụ; Các cơ chế kiểm soát việc thực thi công vụ; Một số khuyến nghị
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34279
ISSN: 2354-1121
Bộ sưu tập: Thanh tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.69 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.25.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.