Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34280
Nhan đề: Thuốc điều trị đau dây thần kinh tọa
Tác giả: Mai, Xuân Dũng
Từ khoá: Điều trị
Đau dây thần kinh tọa
Thuốc
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 607 .- Tr.08-09
Tóm tắt: Nguyên nhân, triệu chứng và các loại thuốc điều trị đau dây thần kinh tọa.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34280
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.66 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.118.225


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.