Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34282
Title: Đảng bộ huyện Bình Lục: khi cấp ủy chú trọng kiện toàn bệ máy UBKT các cấp
Authors: Trọng Thành
Keywords: Đảng bộ huyện Bình Lục
Kiện toàn bộ máy
Cấp ủy
Uỷ ban kiểm tra
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 07 .- Tr.26-28
Abstract: Từ thực tế cho thấy, nhất là đối với đảng bộ cơ sở sau đại hội nhiều nơi do thiếu hụt nhân sự, hoặc do sắp xếp cán bộ vào vị trí công tác mới, nên một số cấp ủy còn chậm trễ việc kiện toàn bộ máy UBKT, do đó việc tham mun giúp cấp ủy và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hiệu quả chưa cao, dẫn tới việc vi phạm của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng không kịp thời phát hiện, ngăn chặn ảnh hưởng tới uy tín, năng lực lãnh đạo, sức chiến của các tổ chức đảng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34282
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.12 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.79


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.