Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34292
Title: Hiệu ứng Domino II
Authors: Trung Ngôn
Keywords: Hiệu ứng Đomino
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 07 .- Tr.67-68
Abstract: Xin bắt đầu câu chuyện từ vị thái tử tên Tòng. Từ cấp phó, lên cấp trưởng; buổi họp cơ quan đầu tiên với cương vị cấp trưởng Tòng tuyên bố: - Tôi nhậm chức bằng năng lực của mình, phản ánh đúng sự tín nhiệm của cấp trên và các đồng chí nên làm cũng bằng chính khả năng của mình....Chưa nói hết câu, phía dưới có tiếng thì thào: Ôi dào, ai còn lạ gì mà “Chưa nóng nước đã đỏ gọng"; cấp phó còn làm chẳng đâu vào đâu, chỉ được cái giỏi cậy quyền, cậy thế. Rồi xem!
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34292
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
641.62 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.95.208


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.