Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34296
Title: Tập đoàn Sao mai với bước đi tiên phong trong phát triển năng lượng sạch
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Phan, Dũng
Keywords: Tập đoàn Sao mai
Tiên phong
Phát triển năng lượng sạch
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 182+183 .- Tr.28-29
Abstract: Bên lề Diễn đàn Cấp cao về Năng lượng Việt Nam 2020, chuyên gia Tạp chí Năng lượng Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Hồ Mạnh Dũng – Trợ lý Chủ tịch HĐQT, Cố vấn dự án Ban Năng lượng Mặt trời của Tập đoàn Sao Mai về những thuận lợi, khó khăn và những kiến nghị về các giải pháp tháo gỡ khó khăn để Tập đoàn nói riêng, cũng như ngành năng lượng tái tạo Việt Nam nói chung phát triển.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34296
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
724.88 kBAdobe PDF
Your IP: 100.24.113.182


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.