Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34301
Title: Khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng
Authors: Trần, Đình Đồng
Keywords: Hạn chế, tồn tại
Tồn tại
Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng
Ủy ban kiểm tra
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 07 .- Tr.41-44
Abstract: Trong những năm qua công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được coi trọng, tăng cường, có nhiều đổi mới, chất lượng hiệu lực, hiệu quả ngày càng cao, tạo dấu ấn và sự lan tỏa trong xã hội. Hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả nổi bật, quan trọng, nhất là ờ cấp Trung ương. Qua công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, kỷ cương, kỷ luật được siết chặt, có tác dụng cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa sai phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34301
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.59 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.