Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34301
Nhan đề: Khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng
Tác giả: Trần, Đình Đồng
Từ khoá: Hạn chế, tồn tại
Tồn tại
Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng
Ủy ban kiểm tra
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 07 .- Tr.41-44
Tóm tắt: Trong những năm qua công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được coi trọng, tăng cường, có nhiều đổi mới, chất lượng hiệu lực, hiệu quả ngày càng cao, tạo dấu ấn và sự lan tỏa trong xã hội. Hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả nổi bật, quan trọng, nhất là ờ cấp Trung ương. Qua công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, kỷ cương, kỷ luật được siết chặt, có tác dụng cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa sai phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34301
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.59 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.