Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34305
Title: Qua thực hiện Đồ án số 18-ĐA/TU trong công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ tỉnh Hà Giang
Authors: Trường Giang
Keywords: Đề án số 18-ĐA/TU
Công tác kiểm tra, giám sát
Đảng bộ tỉnh Hà Giang
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 07 .- Tr.51-53
Abstract: Xác định rõ vị trí, ý nghĩa, vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy tốt hiệu lực, hiệu quả công tác này sẽ giúp tổ chức đảng thực hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34305
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.1 MBAdobe PDF
Your IP: 54.91.62.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.