Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34311
Title: Cây Thanh ngâm chữa bệnh chân tay miệng
Authors: Nguyễn, Thượng Dong
Keywords: Cây Thanh ngâm
Bệnh tay chân miệng
Chữa bệnh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 607 .- Tr.13
Abstract: Bài viết giới thiệu nguồn gốc và mô tả hình thái của cây Thanh ngâm. Trong các đợt dịch chân tay miệng, một số nước trong khu vực, căn cứ vào khả năng kháng khuẩn mạnh của Thanh ngâm, đã dùng lá và thân cây, đun thành nước tắm cho bệnh nhi và nhận thấy có tác dụng tốt, không được uống.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34311
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.