Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34315
Title: Bài học từ vi phạm trong quản lý đất đai ở huyện Cần Đước
Authors: Tống, Văn Sông
Keywords: Bài học kinh nghiệm
Vi phạm trong quản lý
Đất đai
Cần Đước
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 07 .- Tr.61-63
Abstract: Bài học của huyện Huyện ủy, UBND huyện Cần Đước nhiệm kỳ 2015 - 2020 còn đó; hiện tại, cấp ủy, chính quyền địa phương đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, từng bước giải quyết, tháo gỡ, khắc phục các hậu quả đã gây ra.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34315
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.