Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34315
Nhan đề: Bài học từ vi phạm trong quản lý đất đai ở huyện Cần Đước
Tác giả: Tống, Văn Sông
Từ khoá: Bài học kinh nghiệm
Vi phạm trong quản lý
Đất đai
Cần Đước
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 07 .- Tr.61-63
Tóm tắt: Bài học của huyện Huyện ủy, UBND huyện Cần Đước nhiệm kỳ 2015 - 2020 còn đó; hiện tại, cấp ủy, chính quyền địa phương đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, từng bước giải quyết, tháo gỡ, khắc phục các hậu quả đã gây ra.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34315
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.