Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34322
Title: Thuốc y học cổ truyền thuốc Nam hay thuốc Bắc
Authors: Phan, Minh Trí
Keywords: Thuốc y học cổ truyền
Thuốc Nam
Thuốc Bắc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 607 .- Tr.15-16
Abstract: Đông dược, hay thuốc Đông y, thuốc y học cổ truyền từ lâu đã được nhìn nhận như một liệu pháp điều trị cùng tồn tại song song với thuốc Tây. Một vài loại thuốc, hay thang thuốc, hay thang thuốc kinh điển đã có chỗ đứng vững chắc trong niềm tin của người bệnh và thầy thuốc, kể cả thầy thuốc Tây y.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34322
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.58 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.