Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34329
Nhan đề: Một số khác biệt và bất đồng trong quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu hiện nay
Tác giả: Lê, Ngọc Lân
Từ khoá: Hôn nhân - Gia đình
Quan hệ gia đình
Mẹ chồng nàng dâu
Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu
Mâu thuẫn gia đình
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới;Số 5 .- Tr.3-14
Tóm tắt: Là một mối quan hệ trong gia đình nhưng quan hệ mẹ chồng nàng dâu lại mang nhiều định kiến và mặc cảm. Tuy chưa có nhiều nghiên cứu về vấn đề này, nhưng qua các tư liệu thu thập được, cũng có thể phác họa những nét cơ bản, chỉ ra một số lĩnh vực có nhiều khác biệt, xảy ra mâu thuẫn giũa mẹ chồng và nàng dâu và xu hướng biến đổi trong bối cảnh mới của xã hội. Bài viết tập trung phân tích những lĩnh vực trong cuộc sống thường nhật hay xảy ra bất đồng/mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu, mức độ hài lòng giữa mẹ chồng và nàng dâu trong cuộc sống, đồng thời làm rõ những khác biệt trong bất đồng giữa mẹ chồng và nàng dâu theo các đặc điểm nhân khẩu - xã hội.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34329
ISSN: 1859-1361
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Gia đình và Giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.72 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.