Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34331
Title: Tại sao chân bị chuột rút?
Authors: Phạm, Gia Cường
Keywords: Chuột rút
Chân
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 607 .- Tr.26
Abstract: Chuột rút (ở miền Nam gọi là vọp bẻ) ở chân là triệu chứng hay gặp có cách giải thích khác nhau tùy theo nó xuất hiện khi nghỉ ngơi hay khi đang hoạt động.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34331
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
749.11 kBAdobe PDF
Your IP: 18.215.33.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.