Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34333
Nhan đề: Bảo vệ gan
Tác giả: Huỳnh, Văn Nhiệm
Từ khoá: Gan
Chăm sóc và bảo vệ
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 607 .- Tr.27-28
Tóm tắt: Gan là cơ quan nội tạng lớn nhất và giữ vai trò rất đặc biệt trong cơ thể. Nó thực hiện hơn 500 nhiệm vụ cần thiết cho sự sống và sức khỏe của con người.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34333
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.5 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.