Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34334
Title: Một số chính sách về ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu ở Việt Nam
Authors: Đặng, Thanh Nhàn
Keywords: Giới
Bình đẳng giới
Biến đổi khí hậu
Chính sách về biến đổi khí hậu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới;Số 5 .- Tr.37-47
Abstract: Trên cơ sở tổng quan một số các chính sách, văn bản pháp luật liên quan đến phòng chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu (BĐKH) cũng như các chính sách liên quan đến giới và BĐKH, bài viết chỉ ra rằng, vẫn còn tồn tại một khoảng cách đáng kể giữa kỳ vọng bình đẳng giới với việc thực thi các chính sách giảm nhẹ rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34334
ISSN: 1859-1361
Appears in Collections:Nghiên cứu Gia đình và Giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.55 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.