Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34346
Title: Sinh kế của người dân tộc thiểu số thuộc diện tái định cư tỉnh Hòa Bình trong bối cảnh biến đổi khí hậu
Authors: Nguyễn, Quang Tuấn
Keywords: Biến đổi khí hậu
Sinh kế
Tái định cư
Dân tộc thiểu số
Tỉnh Hòa Bình
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 04 .- Tr.25-33
Abstract: Tỉnh Hòa Bình là một trong những địa phương chịu nhiều tác động lớn của biến đổi khí hậu như bão, lũ lụt, sạt lở đất. Biến đổi khí hậu đã có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Trước những tác động của biến đổi khí hậu, Nhà nước và tỉnh Hòa Bình đã ban hành nhiều chương trình, chính sách tái định cư nhằm giảm thiểu mức độ tổn thương từ thiên tai đối với các hộ dân trong vùng ảnh hưởng. Các chương trình tái định cư một mặt bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân trước những thay đổi của thời tiết nhưng mặt khác cũng tạo ra những thách thức trong việc ổn định và phát triển sinh kế của hộ gia đình. Bài viết này nhằm phân tích tình hình sinh kế của người dân tộc thiểu số thuộc diện tái định cư do các tác động của biến đổi khí hậu gây ra; thảo luận về một số vấn đề chính sách nhằm ổn định và phát triển sinh kế cho người dân thuộc diện tái định cư, đặc biệt là những hộ dân đã tái định cư do tác động của biến đổi khí hậu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34346
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.65 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.125.162


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.