Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34348
Nhan đề: Ứng phó với biến đổi khí hậu trong chăn nuôi của người Kinh và Khơ – me ở xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời và xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau
Tác giả: Lý, Cẩm Tú
Từ khoá: Chăn nuôi
Ứng phó với biến đổi khí hậu
Người Khơ – me
Người Kinh
Cà Mau
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Dân tộc học;Số 04 .- Tr.34-43
Tóm tắt: Trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, hoạt động chăn nuôi ở tỉnh Cà Mau đã và đang chịu những tác động rõ rệt. Cường độ, số lượng các đợt dịch bệnh và vật nuôi chết do thiên tai gia tăng, chi phí đầu vào ngày càng cao… đã gây thiệt hại không nhỏ cho người dân. Để ứng phó với tình hình đó, người Kinh và người Khơ – me ở tỉnh Cà Mau đã lựa chọn những cách thức đa dạng, trong đó có những riêng biệt. Đó là việc thay đổi vai trò của chăn nuôi trong sinh kế, thực hiện những phương pháp mới trong phòng chống dịch bệnh cũng như tìm kiếm sự trợ giúp từ người thân, bạn bè,… Qua phân tích cách thức ứng phó của từng tộc người và đánh giá bước đầu về tính hiệu quả, nội dung bài viết nhằm góp phần cung cấp luận cư khoa học cho việc xây dựng những giải pháp phù hợp giúp người dân phát triển hoạt động sinh kế này.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34348
Bộ sưu tập: Dân tộc học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
6.23 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.