Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34348
Title: Ứng phó với biến đổi khí hậu trong chăn nuôi của người Kinh và Khơ – me ở xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời và xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau
Authors: Lý, Cẩm Tú
Keywords: Chăn nuôi
Ứng phó với biến đổi khí hậu
Người Khơ – me
Người Kinh
Cà Mau
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 04 .- Tr.34-43
Abstract: Trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, hoạt động chăn nuôi ở tỉnh Cà Mau đã và đang chịu những tác động rõ rệt. Cường độ, số lượng các đợt dịch bệnh và vật nuôi chết do thiên tai gia tăng, chi phí đầu vào ngày càng cao… đã gây thiệt hại không nhỏ cho người dân. Để ứng phó với tình hình đó, người Kinh và người Khơ – me ở tỉnh Cà Mau đã lựa chọn những cách thức đa dạng, trong đó có những riêng biệt. Đó là việc thay đổi vai trò của chăn nuôi trong sinh kế, thực hiện những phương pháp mới trong phòng chống dịch bệnh cũng như tìm kiếm sự trợ giúp từ người thân, bạn bè,… Qua phân tích cách thức ứng phó của từng tộc người và đánh giá bước đầu về tính hiệu quả, nội dung bài viết nhằm góp phần cung cấp luận cư khoa học cho việc xây dựng những giải pháp phù hợp giúp người dân phát triển hoạt động sinh kế này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34348
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.23 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.