Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34350
Nhan đề: Lòng tin xã hội - nhìn từ Bắc Âu
Tác giả: Hồ, Thị Nhâm
Từ khoá: Lòng tin xã hội
Các nước Bắc Âu
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 6 .- Tr.105-110
Tóm tắt: Bắc Âu được xem là một mô hình kết hợp đặc biệt giữa “Chủ nghĩa tư bản vị lợi và chủ nghĩa xã hội vị tha”. Một trong những giá trị tạo ra sự khác biệt của các nước Bắc Âu là lòng tin xã hội. Bài viết phân tích vai trò, nguyên nhân, giải thích các yếu tố làm gia tăng lòng tin xã hội ở Bắc Âu, qua đó rút ra những giá trị tham khảo phù hợp cho Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34350
ISSN: 2525-2585
Bộ sưu tập: Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.12 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.50.79


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.