Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34352
Nhan đề: Một số vấn đề về sở hữu và sử dụng đất của người Chăm ở thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
Tác giả: Lê, Trần Quyên
Từ khoá: Dân tộc Chăm
Sở hữu đất đai
Sử dụng đất đai
Ninh Thuận
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Dân tộc học;Số 04 .- Tr.60-67
Tóm tắt: Bài viết đề cập đến tập quán và biến đổi về sở hữu và sử dụng đất của người Chăm tại thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu (Ninh Phước, Ninh Thuận); tác động của vấn đề này đến quan hệ gia đình và xã hội người Chăm ở nơi đây từ năm 1975 đến nay. Tác động tích cực là cơ sở hạ tầng trong thôn phát triển nhanh, đời sống người dân dần cải thiện, nhận thức của đồng bào Chăm về giá trị đất đai được nâng cao. Tuy nhiên, cũng nảy sinh nhiều vấn đề cần quan tâm như mối quan hệ gia đình và họ hàng bị xáo trộn, mâu thuẫn trong cộng đồng gia tăng khi đất đai trở thành một tài sản có giá trị cao. Bài viết này tập trung vào một số vấn đề về sở hữu và sử dụng đất cũng như một số tác động khiến quan hệ gia đình bị xáo trộn và mâu thuẫn xã hội nảy sinh ở cộng đồng người Chăm hiện nay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34352
Bộ sưu tập: Dân tộc học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.1 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.