Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34353
Title: Vai trò của ngôi chùa trong xây dựng Nông thôn mới ở cộng đồng người Khơ – me tỉnh Kiên Giang
Authors: Nguyễn, Hữu Thọ
Keywords: Vai trò của ngôi chùa
Người Khơ – me
Nông thôn mới
Tỉnh Kiên Giang
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 04 .- Tr.68-77
Abstract: Đời sống văn hóa của người Khơ – me không thể thiếu bóng dáng ngôi chùa, vì đây vừa là nơi thờ tự linh thiên vừa là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng phum, sóc. Ngôi chùa Khơ – me là nơi lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống của tộc người, nơi đây đã, đang và sẽ tiếp tục chi phối tâm thức của người Khơ – me. Xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài, và XDNTM ở vùng dân tộc Khơ – me tỉnh Kiên Giang chỉ được phát huy mạnh mẽ khi có sự tham gia tích cực của nhà chùa, của đội ngũ sư sãi, bởi vì đó là hai trong những trụ cột thiêng liêng của tộc người Khơ – me.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34353
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.08 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.