Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34361
Title: Ảnh hưởng của bột thịt vụn cá tra (Pangasius hypophthalmus) thủy phân và một số chất bổ sung trong khẩu phần đến sinh trưởng và chất lượng thịt lợn
Authors: Nguyễn, Thị Thủy
Keywords: Đạm thủy phân
Thịt vụn cá Tra
Lợn tăng trưởng
Lợn vỗ béo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi;Số 88 .- Tr.46-55
Abstract: Thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng của bột thịt vụn cá Tra thủy phân (BT) với men vi sinh, acid hữu cơ hay beta-glucan trong khẩu phần đến năng suất và chất lượng thân thịt lợn tăng trưởng và vỗ béo. Thí nghiệm được thực hiện trên 30 con lợn đực thiến lai (Yorkshire x Landrace) có khối lượng bình quân 25,2±1,82 kg / con. Lợn được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên vào 30 ô chuồng lồng cá thể với 5 nghiệm thức và 6 lần lập lại. Nghiệm thức đối chứng là thức ăn hỗn hợp (TAHH); 4 nghiệm thức còn lại là khẩu phần cơ sở (BTT) được trộn từ BT và các thực liệu thức ăn cơ bản (ngô, cám gạo, tấm gạo và bột đậu tương), có bổ sung men vi sinh (BTP); acid hữu cơ (BTO); hay beta-glucan (BTG) với liều lượng 2 g/kg thức ăn. Kết quả cho thấy không có sự khác biệt đáng kể về lượng thức ăn trung bình ăn vào hàng ngày (TATN), nhưng có sự tăng nhẹ về tăng khối lượng trung bình hàng ngày (TKL) của lợn cho ăn BTP, BTO và BTG so sánh với BTT, và tương đương với TAHH. Vì vậy, hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR) của lợn ăn cho khẩu phần BTT cao hơn so với lợn cho thức ăn hỗn hợp và 3 khẩu phần còn lại ở cả giai đoạn tăng trưởng và vỗ béo. Tỷ lệ thân thịt của lợn không bị ảnh hưởng bởi các nghiệm thức. Tuy nhiên, độ dày mỡ lưng thì lại tăng ở những lợn được cho ăn khẩu phần được trộn với BT so với khẩu phần TAHH. Hàm lượng béo (EE) trong thịt lợn tăng khi ăn khẩu phần được trộn BT so với ăn TAHH, và các giá trị màu a* (đỏ) trong cơ thăn tăng cao hơn trong thịt lợn cho ăn BT có bổ sung 3 loại phụ gia thức ăn so với khẩu phần TAHH và BTT. Lợn được cho ăn khẩu phần có BT giảm chi phí thức ăn / tăng khối lượng tốt hơn từ 8 – 10 % so với lợn ăn TAHH. Nhìn chung, cho lợn ăn khẩu phần với bột thịt vụn cá Tra thủy phân có bổ sung men vi sinh và acid hữu cơ cải thiện năng suất tăng trưởng tương đương với thức ăn hỗn hợp, và tốt hơn là bổ sung beta-glucan. Bổ sung men vi sinh và acid hữu cơ vào khẩu phần có bột đạm thủy phân từ thịt vụn cá Tra cải thiện tăng khối lượng và hệ số chuyển hóa thức ăn là bổ sung beta-glucan và không bổ sung chất phụ gia.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34361
ISSN: 1859-0802
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Chăn nuôi (Journal of Animal Science and Technology)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.36 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.