Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34364
Title: Xác định thời gian thu cắt để chế biến cỏ khô và thời gian bảo quản thích hợp đối với hai giống cỏ Brachiaria ruzizensis và Brachiaria decumbens
Authors: Khương, Văn Nam
Đặng, Thúy Nhung
Nguyễn, Văn Đại
Nguyễn, Xuân Cự
Nguyễn, Thị Lan
Bùi, Việt Phong
Phạm, Kim Cương
Nguyễn, Thiện Trường Giang
Vũ, Minh Tuấn
Tống, Văn Giang
Keywords: Thời gian thu hoạch
Tiêu hóa
Lưu trữ
Ruzi
Decumbens
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi;Số 88 .- Tr.65-72
Abstract: Việc xác định được thời gian thu cắt thích hợp để chế biến cỏ khô và thời gian tối ưu, cũng như phương pháp bảo quản cỏ khô là vấn đề quan trọng, nhằm cung cấp nguồn thức ăn đầy đủ về số lượng và chất lượng cho gia súc. Thí nghiệm tiến hành tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi miền núi (Sông Công – Thái Nguyên), từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2017. Để thực hiện nghiên cứu này, chúng tôi Xác định thời gian thu cắt thích hợp với 2 giống cỏ Brachiaria ruziziensis (Ruzi) và Brachiaria decumbens (Decumbens), thí nghiệm được bố trí 3 công thức là 35, 45, 55 ngày sau lứa cắt đầu; Phân tích thành phần hóa học của cỏ khô đóng bánh sau thời gian bảo quản ở các thời điểm 0,3,4,5 tháng trong điều kiện để ngoài trời có mái che và trong kho chứa; Xác định tỷ lệ tiêu hóa và giá trị dinh dưỡng của cỏ khô sử dụng phương pháp in vitro gas production của (Menke và Steingass, 1988). Kết quả thời điểm thu cắt 45 ngày sau lứa cắt đầu, cả giống cỏ Decumbens và cỏ Ruzi đều cho năng suất xanh và năng suất Protein cao nhất, đảm bảo cho chất lượng của cỏ để chế biến cỏ khô lần lượt là 103,33 và 103 tấn/kg/năm và 10,96 vả 12,14%. Sau 5 tháng bảo quản năng suất VCK của cỏ Decumbens là 86,49% và cỏ Ruzi là 87% khi bảo quản trong nhà và có xu hướng giảm dần qua thời gian bảo quản. Trong 5 tháng bảo quản ở cả 2 giống cỏ Decumbens và Ruzi, hàm lượng VCK, Protein thô, khoáng tổng số có xu hướng giảm dần trong khi các chỉ tiêu tỉ lệ xơ, ADF, NDF có xu hướng tăng dần theo thời gian bảo quản. Tỷ lệ tiêu hóa chất hữu cơ (OMD), giá trị năng lượng trao đổi (ME) và các Axit béo mạch ngắn (SCFA) ở cả 2 giống cỏ Decumbens và Ruzi đều ổn định đến 3 tháng bảo quản và giảm dần các tháng tiếp theo. Phương pháp bảo quản trong kho cho kết quả về chất lượng tốt hơn so với phương pháp bảo quản có mái che ngoài đồng ruộng. Phương pháp bảo quản trong kho và thời gian bảo quản đối với cả 2 giống cỏa Ruzi và Decumbens đến 3 tháng cho kết quả tốt nhất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34364
ISSN: 1859-0802
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Chăn nuôi (Journal of Animal Science and Technology)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.52 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.197.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.