Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34365
Title: Kết quả cải tiến kỹ thuật thụ tinh nhân tạo để nâng cao tỷ lệ sinh sản của trâu
Authors: Nguyễn, Công Định
Tạ, Văn Cần
Nguyễn, Văn Đại
Vũ, Đình Ngoan
Nguyễn, Đức Chuyên
Nguyễn, Huy Huân
Trần, Trung Thông
Ngô, Thị Kim Cúc
Keywords: Thụ tinh nhân tạo (TTNT)
Động dục
Phối giống
Chịu đực
Thụ thai
Tinh cọng rạ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi;Số 88 .- Tr.73-82
Abstract: Thụ tinh nhân tạo (A1) cho gia súc là công nghệ tiên tiến, ứng dụng ở nước ta từ rất lâu trên một số loại gia súc như lợn, bò, gia cầm… nhưng đối với con trâu vẫn còn hạn chế. Để nâng cao tỷ lệ sinh sản của trâu cần nghiên cứu tổng hợp, cải tiến quy trình thụ tinh nhân tạo cho trâu bài bản dễ áp dụng. Đề tài được thực hiện trên đàn trâu cái tại Bình Sơn, Sông Công, Thái Nguyên từ năm 2015 – 2017. Thông qua đánh giá theo dõi thời gian và đặc điểm động dục, xác định thời điểm phối tinh, phương pháp phối tinh thích hợp. Bằng phương pháp bố trí 3 thí nghiệm phân lô so sánh với 20 trâu cái tơ và 90 trâu cái đã sinh sản. Phương pháp quan sát các biểu hiện động dục bằng mắt thường và sử dụng máy đo điện trở âm đạo Dramirski. Kết quả cho thấy: Trâu có một số dấu hiệu động dục biểu hiện bên ngoài rõ ràng như tìm kiếm, nhảy lên lưng trâu khác, trâu ít ăn, bỏ đàn, niêm mạc âm hộ xung huyết, dịch nhờn tiết ra từ âm hộ… Thời điểm xuất hiện động dục chủ yếu vào ban đêm (21 – 22h) và vào buổi sáng sớm (6-8h) chiếm trên 80%. Điện trở âm đạo trong thời gian động dục giao động từ 180 – 220 Ω. Thời điểm phối tinh thích hợp nhất là thời gian sau 10 – 12 h kể từ khi trâu cái bắt đầu chịu đực. Phương pháp phối tinh có hiệu quả là phối kép 2 liều: 1 liều vào thời điểm phối tinh thích hợp; 1 liều sau 6 giờ kể từ khi phối tinh liều thứ nhất. Tỷ lệ đẻ của đàn trâu trong số trâu cái có chửa đạt 95 – 100%.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34365
ISSN: 1859-0802
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Chăn nuôi (Journal of Animal Science and Technology)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.81 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.197.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.