Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3436
Title: Thiết bị làm sạch băng tải sử dụng lưỡi gạt hợp kim cứng
Authors: Nguyễn, Hải Hà
Keywords: Băng tải
Lưỡi gạt hợp kim cứng
Thiết bị làm sạch băng tải
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.117
Abstract: Hiện nay, hầu hết các công ty sản xuất vật liệu xây dựng ngành khai khoáng, nhà máy nhiệt điện đều sử dụng băng tải là thiết bị chính để vận chuyển nguyên nhiên vật liệu. Với việc vận chuyển các loại vật liệu, vấn đề giải quyết hiện tượng bám dính vật liệu trên mặt băng theo chiều về băng tải là bài toán cần thiết.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3436
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
61.3 kBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.