Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3436
Nhan đề: Thiết bị làm sạch băng tải sử dụng lưỡi gạt hợp kim cứng
Tác giả: Nguyễn, Hải Hà
Từ khoá: Băng tải
Lưỡi gạt hợp kim cứng
Thiết bị làm sạch băng tải
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.117
Tóm tắt: Hiện nay, hầu hết các công ty sản xuất vật liệu xây dựng ngành khai khoáng, nhà máy nhiệt điện đều sử dụng băng tải là thiết bị chính để vận chuyển nguyên nhiên vật liệu. Với việc vận chuyển các loại vật liệu, vấn đề giải quyết hiện tượng bám dính vật liệu trên mặt băng theo chiều về băng tải là bài toán cần thiết.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3436
ISSN: 0866-7056
Bộ sưu tập: Cơ khí Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
61.3 kBAdobe PDF
Your IP: 44.221.66.130


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.