Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34372
Title: Người viêm gan cần cẩn thận với việc dùng thuốc
Authors: Bùi, Văn Uy
Keywords: Cẩn thận
Dùng thuốc
Người viêm gan
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 608 .- Tr.06-07
Abstract: Người viêm gan rất khó dùng thuốc chữa các bệnh khác kể cả những thuốc thông thường. Chỉ thầy thuốc mới có thể chọn loại thuốc “không độc với gan” để dùng với sự tính toán điều chỉnh liều. Người bệnh cần tuân thủ những hướng dẫn của thầy thuốc, không tùy tiện thay đổi để tránh điều bất lợi.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34372
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.83 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.