Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34372
Nhan đề: Người viêm gan cần cẩn thận với việc dùng thuốc
Tác giả: Bùi, Văn Uy
Từ khoá: Cẩn thận
Dùng thuốc
Người viêm gan
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 608 .- Tr.06-07
Tóm tắt: Người viêm gan rất khó dùng thuốc chữa các bệnh khác kể cả những thuốc thông thường. Chỉ thầy thuốc mới có thể chọn loại thuốc “không độc với gan” để dùng với sự tính toán điều chỉnh liều. Người bệnh cần tuân thủ những hướng dẫn của thầy thuốc, không tùy tiện thay đổi để tránh điều bất lợi.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34372
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.83 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.