Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34376
Title: Đồng chí Tôn Đức Thắng - người tiêu biểu nhất trong thực hiện và làm phong phú tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc
Authors: Phạm, Hồng Chương
Keywords: Tôn Đức Thắng
Mặt trận đoàn kết dân tộc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 7 .- Tr.56-61
Abstract: Trong hơn 30 năm liên tục, đồng chí Tôn Đức Thắng được Chủ tịch Hồ Chí Minh giao trọng trách trực tiếp tổ chức, lãnh đạo xây dựng và phát triển Mặt trận đoàn kết dân tộc ở nước ta. Đồng chí là người tiêu biểu nhất thực hiện và làm phong phú tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh, đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc vì độc lập của dân tộc, thống nhất Tổ quốc và Xây dưng CNXH; tên tuổi và sự nghiệp của đồng chí Tôn ĐứcThắng mãi mãi được khắc ghi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc và Đảng ta, và là tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ, đảng viên toàn Đảng noi theo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34376
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.13 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.