Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34381
Title: Cây Bọ mẩy
Authors: Nguyễn, Thượng Dong
Keywords: Cây Bọ mẩy
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 608 .- Tr.15
Abstract: Bài viết giới thiệu nguồn gốc và mô tả hình thái của cây Bọ mẩy. Bọ mẩy đã được chứng minh có tác dụng kháng khuẩn, kháng amip, hạ đường huyết và giảm đau. Ngoài ra, còn chữa một số bệnh nhiệt cấp tính như cúm, viêm não truyền nhiễm, viêm não B, lỵ khuẩn v.v…
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34381
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.58 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.