Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34384
Title: Các chất tạo vịt ngọt không phải là vô hại
Authors: Phạm, Phú Vinh
Keywords: Gây hại
Chất tạo vịt ngọt
Sức khỏe
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 608 .- Tr.16-17
Abstract: Từ 30 năm qua, các nhà công nghiệp đã cho ra đời hơn 30 chất tạo ngọt để thay thế đường kính mà không cung cấp năng lượng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34384
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.33 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.