Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34388
Title: Những chuyển biến tích cực trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện Tiên Du
Authors: Tống, Văn Sông
Keywords: Chuyển biến
Kiểm tra
Giám sát
Đảng bộ
Tiên Du
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 116 .- Tr.24-26
Abstract: Đảng bộ huyện Tiên Du (Bắc Ninh) có 59 tổ chức cơ sở đảng (trong đó có 14 đảng bộ xã, thị trấn) với hơn 5,6 nghìn đảng viên. Trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện Tiên Du đã có nhiều chuyển biến tích cực: Cấp ủy các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; UBKT các cấp đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động, tích cực tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34388
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.22 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.203.87


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.