Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3438
Title: Chế tạo thiết bị tự động phân loại ván gỗ thanh theo độ ẩm
Authors: Nguyễn, Hải Hà
Keywords: Ván gỗ thanh
Thiết bị phân loại tự động theo độ ẩm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.118
Abstract: Với việc phát triển của ngành công nghiệp chế biến gỗ trong nước, ngày càng có nhiều nhà máy sản xuất và chế biến gỗ đồ nội thất,... được tổ hợp từ ván thanh. Để nâng cao chất lượng sản phẩm, gỗ ván thanh được xác định độ ẩm và phân loại. Nắm bắt được nhu cầu đó, vừa qua Trung tâm Tư vấn Thiết kế Công nghiệp, Viện Nghiên cứu Cơ khí đã nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thành công thiết bị tự động phân loại ván gỗ thanh theo độ ẩm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3438
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
74.8 kBAdobe PDF
Your IP: 44.222.189.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.