Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3438
Nhan đề: Chế tạo thiết bị tự động phân loại ván gỗ thanh theo độ ẩm
Tác giả: Nguyễn, Hải Hà
Từ khoá: Ván gỗ thanh
Thiết bị phân loại tự động theo độ ẩm
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.118
Tóm tắt: Với việc phát triển của ngành công nghiệp chế biến gỗ trong nước, ngày càng có nhiều nhà máy sản xuất và chế biến gỗ đồ nội thất,... được tổ hợp từ ván thanh. Để nâng cao chất lượng sản phẩm, gỗ ván thanh được xác định độ ẩm và phân loại. Nắm bắt được nhu cầu đó, vừa qua Trung tâm Tư vấn Thiết kế Công nghiệp, Viện Nghiên cứu Cơ khí đã nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thành công thiết bị tự động phân loại ván gỗ thanh theo độ ẩm.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3438
ISSN: 0866-7056
Bộ sưu tập: Cơ khí Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
74.8 kBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.