Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3439
Title: Thiết kế, chế tạo thiết bị kiểm tra hạt từ sử dụng nam châm điện ứng dụng trong kiểm tra không phá hủy =
Other Titles: Design and produce the magnetic particle testing quipment using electromagnet for non-destructive testing
Authors: Nguyễn, Hữu Đức
Vũ, Tiến Hà
Đinh, Chí Hưng
Dương, Quang Giai
Đinh, Quốc Đạt
Đặng, Thanh Dũng
Nguyễn, Đức Huyền
Keywords: Gông từ
Kiểm tra hạt từ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.35-39
Abstract: Chúng tôi đã nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thành công thiết bị kiểm tra hạt từ sử dụng nam châm điện ứng dụng trong kiểm tra không phá hủy. Các sản phẩm của công việc này đã được tạo là: i) Bản kê, bản vẽ lắp ráp và bản vẽ chi tiết của thiết bị đã được tạo ra; ii) Thiết bị của chúng tôi tạo ra đáp ứng các yêu cầu cơ bản của các tiêu chuẩn ASTM E1444/E1444M - 12 và ISO 9934-3:2002(E) (Nâng được vật nặng có trọng lượng 45N , kích thước: 258 x 195 x 49 mm, khối lượng nhỏ hơn 3,5kg, khoảng mở rộng của hai chân 0/280 mm, sử dụng nguồn điện 220V - 50 Hz) ; iii) Thiết bị đã được kiểm tra, hiệu chuẩn và được cung cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn và được cấp "Giấy chứng nhận hiệu chuẩn" ; iv) Hướng dẫn sử dụng thiết bị đã được viết.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3439
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
433.89 kBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.