Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34402
Title: Chuyển mùa bệnh viêm amiđan mạn tính dễ tái phát
Authors: Bùi, Khắc Hậu
Keywords: Viêm amiđan mạn tính
Chuyển mùa
Tái phát
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 608 .- Tr.26-27
Abstract: Chuyển mùa bệnh tật đường hô hấp xuất hiện, trong đó có bệnh viêm amiđan mạn tính, đặc biệt là viêm amiđan mạn tính hốc mủ rất dễ tái phát và gây biến chứng nguy hiểm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34402
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.57 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.