Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34402
Nhan đề: Chuyển mùa bệnh viêm amiđan mạn tính dễ tái phát
Tác giả: Bùi, Khắc Hậu
Từ khoá: Viêm amiđan mạn tính
Chuyển mùa
Tái phát
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 608 .- Tr.26-27
Tóm tắt: Chuyển mùa bệnh tật đường hô hấp xuất hiện, trong đó có bệnh viêm amiđan mạn tính, đặc biệt là viêm amiđan mạn tính hốc mủ rất dễ tái phát và gây biến chứng nguy hiểm.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34402
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.57 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.