Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34404
Nhan đề: Quá trình viêm & viêm mạn tính
Tác giả: Nguyễn, Thanh Hải
Từ khoá: Viêm mạn tính
Quá trình viêm
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 608 .- Tr.28-29
Tóm tắt: Viêm đã được cho rằng có liên quan rất nhiều đến tình trạng sức khỏe, đây là một khái niệm mới trong y học. Các nhà nghiên cứu đang xem xét các tác động của viêm mạn tính đối với sức khỏe và các ứng dụng y tế dự phòng có thể.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34404
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.65 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.