Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34404
Title: Quá trình viêm & viêm mạn tính
Authors: Nguyễn, Thanh Hải
Keywords: Viêm mạn tính
Quá trình viêm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 608 .- Tr.28-29
Abstract: Viêm đã được cho rằng có liên quan rất nhiều đến tình trạng sức khỏe, đây là một khái niệm mới trong y học. Các nhà nghiên cứu đang xem xét các tác động của viêm mạn tính đối với sức khỏe và các ứng dụng y tế dự phòng có thể.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34404
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.65 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.