Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34405
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Lan Phương-
dc.date.accessioned2020-09-17T01:09:17Z-
dc.date.available2020-09-17T01:09:17Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn2525-2585-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34405-
dc.description.abstractTrên cơ sở kế thừa những ưu điểm của loại hình thể chế cộng hòa nói chung vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về thể chế chính trị, kết hợp với thực tiễn của Việt Nam, Hồ Chí Minh đã xây dựng nên mô hình thể chế chính trị Việt Nam dân chủ cộng hòa. Trong đó, tất cả nhân dân yêu nước Việt Nam là chủ thể quyến lực của nhà nước; nhà nước kiểu mới được xây dựng ở Việt Nam là nhà nước mang tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn thể dân tộc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Lý luận Chính trị;Số 8 .- Tr.30-34-
dc.subjectHồ Chí Minhvi_VN
dc.subjectThể chế chính trị dân chủ cộng hòavi_VN
dc.titleQuan điểm của Hồ Chí Minh về nhân dân trong vai trò người chủ quyền lực nhà nướcvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.3 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.