Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34422
Title: Ngoại giao văn hóa đối với sự phát triển của Ấn Độ hiện nay
Authors: Lê, Văn Toan
Keywords: Ngoại giao văn hóa
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 8 .- Tr.100-106
Abstract: Ngoai giao văn hóa đã được Thủ tướng Ân Độ - Narendra Modi sử dụng rất thành công trong quá trình phát triển đất nước và nâng tầm ảnh hưởng của Ấn Độ đối với khu vực và thế giới. Chính sách ngoại giao văn hóa của Narendra Modi với các đặc điểm (1) Ấn Độ trên hết; (2) Trước hết, ưu tiên vùng lần cận; (3) Vượt qua những chướng ngại lịch sử; (4) Từ người thực hiện quy tắc đến nhà tạo ra quy tắc; (5) Ấn kiểu của Ân Độ; (6) Tăng cường kết nối văn hóa. Nhờ đó, từ một nước loay hoay tìm đường phát triển, Ấn Độ đã trở thành một quốc gia lãnh đạo, từ một nước tuân thủ các quy tắc đã trở thành quốc gia đưa ra các quy tắc và thiết lập các chương trình nghị sự trên trường quốc tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34422
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.6 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.