Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34425
Title: Một số bất cập, hạn chế nảy sinh trong việc thực hiện hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thanh Tùng
Keywords: Bất cập, hạn chế
Hợp đồng chuyển giao
Quyền sử dụng nhãn hiệu
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 21 .- Tr.32-37
Abstract: Ngày nay, việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu (CGQSDNH) đang được sử dụng như một chiến lược kinh doanh nhằm mở rộng mạng lưới thị trường, tăng thị phần, mở rộng phạm vi kinh doanh nhằm khẳng định và phát triển năng lực cạnh tranh, Việc CGQSDHH chủ yếu được diễn ra giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, trong đó không chỉ diễn ra giữa các doanh nghiệp trong nước với nhau mà còn có cả nhiều doanh nghiệp nước ngoài với doanh nghiệp trong nước. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy, việc thực hiện hợp đồng CGQSDHH đã và đang bộc lộ một số bất cập, hạn chế trong thực tế, cần phải được khắc phục.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34425
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.71 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.147.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.